Condiții generale de vânzare

Acești termeni și condiții de vânzare sunt încheiați de GHO AHK SPRL (0699.562.515), scaunul este situat BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM denumit în continuare GHO AHK SPRL și, pe de altă parte, de orice natură sau persoana juridică care dorește să efectueze o achiziție prin intermediul site-ului web GHO AHK SPRL denumit în continuare „cumpărătorul”.

Obiect:

prezentele condiții de vânzare vizează definirea relațiilor contractuale dintre GHO AHK SPRL și cumpărător și condițiile aplicabile oricărei achiziții efectuate prin intermediul GHO AHK SPRL, indiferent dacă cumpărătorul este un profesionist sau un consumator. Achiziționarea unui bun sau a unui serviciu prin intermediul prezentului site implică acceptarea fără rezerve de către cumpărător a acestor condiții de vânzare. Aceste condițiile de vânzare va prevala asupra oricăror alte condiții generale sau speciale care nu sunt aprobate în mod expres de GHO AHK SPRL. GHO AHK SPRL își rezervă dreptul de a modifica condițiile sale de vânzare în orice moment. În acest caz, condițiile aplicabile vor fi cele în vigoare la data comenzii de către cumpărător. Caracteristicile bunurilor și serviciilor oferite: Produsele și serviciile oferite sunt cele enumerate în catalogul publicat pe GHO AHK SPRL. Aceste produse și servicii sunt oferite în limitele stocurilor disponibile. Fiecare produs este însoțit de o descriere întocmită de furnizor. Fotografiile din catalog sunt cât se poate de fidele, dar nu pot asigura o asemănare perfectă cu produsul oferit, în special în ceea ce privește culorile.

Prețuri:

Prețurile din catalog sunt prețuri incluzând TVA, ținând cont de TVA aplicabil în ziua comenzii; PENTRU BELGIA, PENTRU ALTE ȚĂRI PREȚURILE SUNT FARA TAXE, orice modificare a ratei se poate reflecta în prețul produselor sau serviciilor.

GHO AHK SPRL își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment, cu condiția ca prețul listat în catalog în ziua comenzii să fie singurul aplicabil cumpărătorului.

Prețurile indicate includ „sau nu” costurile procesării comenzii, transportului și livrării, cu condiția ca acestea să aibă loc în zonele geografice prevăzute mai jos.

Comenzi:

Cumpărătorul care dorește să cumpere un produs sau un serviciu trebuie:

  • completează formularul de identificare pe care va indica toate detaliile solicitate sau dă numărul de client dacă are unul;
  • completați formularul de comandă online oferind toate referințele produselor sau serviciilor selectate;
  • validați comanda dvs. după ce ați verificat-o;
  • efectuați plata în condițiile prescrise;
  • confirmați comanda și plata.

Confirmarea comenzii implică acceptarea acestor condiții de vânzare, recunoașterea cunoștințelor perfecte și renunțarea la propriile condiții de cumpărare sau alte condiții.

Toate datele furnizate și confirmarea înregistrată vor fi o dovadă a tranzacției. Confirmarea va merita semnarea și acceptarea tranzacțiilor. Vânzătorul va comunica prin e-mail confirmarea comenzii înregistrate.

Retragere:

Cumpărătorii, persoane neprofesionale, beneficiază de o perioadă de retragere de 14 zile de la livrarea comenzii lor pentru a returna produsul vânzătorului pentru schimb sau rambursare fără penalizare, cu excepția costurilor de returnare. Dacă livrarea nu se face în termen de 30 de zile, cumpărătorul are dreptul de a anula achiziția și întreaga plată trebuie rambursată pe același card utilizat pentru plată).

Termene de plată:

Prețul se datorează la comandă. Plățile se vor face cu cardul de credit; acestea vor fi realizate prin sistemul securizat PAY PAL care utilizează protocolul SSL „Secure Socket Layer”, astfel încât informațiile transmise să fie criptate de un software și ca niciun terț să nu poată lua act de acestea în timpul transportului în rețea. Contul cumpărătorului va fi debitat numai la livrarea produselor sau serviciilor disponibile și a cantității de produse sau servicii trimise sau descărcate. La cererea cumpărătorului, i se va trimite o factură pe hârtie cu TVA.

Livrări:

Livrările se fac la adresa indicată în formularul de comandă care nu poate fi decât în ​​zona geografică convenită. Riscurile sunt responsabilitatea cumpărătorului din momentul în care produsele au părăsit sediul GHO AHK SPRL. În caz de avarie în timpul transportului, protestul motivat trebuie făcut transportatorului în termen de trei zile de la livrare. Termenii de livrare sunt doar orientativi; dacă depășesc treizeci de zile de la comandă, contractul de vânzare poate fi reziliat și cumpărătorul poate fi rambursat.

Garantare:

Toate produsele furnizate de vânzător beneficiază de garanția legală prevăzută de articolele 1641 și următoarele din Codul civil.

Responsabilitate:

În caz de neconformitate a unui produs vândut, acesta poate fi returnat vânzătorului, care îl va lua înapoi, îl va schimba sau îl va rambursa.

Toate cererile, cererile de schimb sau rambursare trebuie făcute prin poștă la următoarea adresă: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM în termen de treizeci de zile de la livrare.

Proprietate intelectuală:

Toate elementele site-ului web GHO AHK SPRL sunt și rămân proprietatea intelectuală și exclusivă a GHO AHK SPRL.

Nimeni nu este autorizat să reproducă, să exploateze, să retransmită sau să utilizeze în orice scop, chiar parțial, elemente ale site-ului care sunt software, vizuale sau sonore.

Orice legătură simplă sau hipertext este strict interzisă fără consimțământul scris și expres al GHO AHK SPRL.

Date personale:

În conformitate cu legea privind computerele, fișierele și libertățile din 6 ianuarie 1978, informațiile cu caracter personal referitoare la cumpărători pot fi supuse prelucrării automate. GHO AHK SPRL își rezervă dreptul de a colecta informații despre cumpărători inclusiv prin utilizarea cookie-urilor și, dacă dorește, de a transmite partenerilor de afaceri informațiile colectate. Cumpărătorii pot obiecta la dezvăluirea detaliilor lor, notificând GHO AHK SPRL. În mod similar, utilizatorii au dreptul de a accesa și rectifica datele care îi privesc, în conformitate cu legea din 6 ianuarie 1978.

Arhivare - Dovadă:

GHO AHK SPRL va arhiva comenzile de cumpărare și facturile pe un suport fiabil și durabil constituind o copie fidelă în conformitate cu prevederile articolului 1348 din Codul civil.

Registrele computerizate ale GHO AHK SPRL vor fi considerate de părți drept dovezi ale comunicărilor, comenzilor, plăților și tranzacțiilor între părți.

Litigii:

Prezentele condiții de vânzare online sunt supuse legii belgiene.

În caz de litigiu, competența este atribuită instanțelor competente din Bruxelles 1000 BELGIA, fără a aduce atingere pluralității de inculpați sau a cererii de garanție.

Semnătura:

Thierry REMY:

Reprezentant legal